PADRINS DE LECTURA a 2n i 6è de Primària

  • Publicat el: 26 April 2019
  • Per: dominiques

Es tracta d'una activitat on nens i nenes de 6è de primària esdevenen padrins dels alumnes de 2n duramt unes deu sessions.

L'activitat es correspon amb una pràctica de tutoria entre iguals.

A partir dels trets característics que presenten les experiències d'aprenentatge servei, creiem que l'apadrinament es podria considerar com a tal. I és que en l'activitat alumnes més grans aprenen a ser "tutors/mestres" dels més petits (i altres qüestions fonamentals), a la vegada que ofereixen un servei, en aquest cas educatiu, a un sector de la seva comunitat.

Altrament, amb aquest tipus d'activitat les relacions entre alumnes de diferents cursos es veu reforçada ja que s'estableix un vincle intercicle que va més enllà de l'activitat realitzada a l'aula.

La nostra experiència de molts anys ens avala el projecte i podem estar molt orgullosos de l'avaluació positiva que ofereix.

Avui hem donat inici a la presentació dels grups i la 1a impressió ha estat molt bona.

(Accediu a Clickedu per a veure les imatges)