Teatre musical

Fitxa
Descripció: 

El teatre musical és una variant del teatre que barreja la dansa, la interpretació i el cant i que va néixer als Estats Units als anys vint.

Amb aquesta extraescolar pretenem que els nens i les nenes se sentin com uns actors i actrius de Broadway i aconseguir que, a final de curs, siguin capaços de pujar a un escenari i interpretar, crear, ballar i cantar al mateix temps. Això ho anirem assolint mitjançant les activitats de classe que, a poc a poc i d’acord amb el ritme i el nivell dels alumnes, aniran augmentant progressivament de dificultat.

L’activitat tindrà una periodicitat de dues hores a la setmana: una la dedicarem a la classe d’interpretació i l’altre anirà canviant cada setmana entre dansa i cant.

Gestió: 
Horari: 
Horari: Dilluns i dimecres 17:15-18:15
Ubicació: