Instruments musicals

Fitxa
Descripció: 

Cada alumne pot triar l’instrument que més li agradi i disposarà d’un espai individual o compartit per a fer música i expressar-se a través del seu instrument. (violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta, trompa, guitarra, piano, bateria, .....)

Curs al que va destinat: 
Horari: 
A determinar
Ubicació: