Karate

Fitxa
Descripció: 

Per mitjà de jocs, la pràctica del treball d’aprenentatge motriu i el desenvolupament físic i psicomotor, el practicant de Karate incorporarà progressivament els valors que tenen com a objectiu formar i educar a la persona que segueix aquest esport.
Curs al que va destinat: a partir de 1r de primària

Gestió: 
Horari: 
Horari: Dilluns i dimecres 17:15 a 18:15 - Dimarts i Dijous 17:15 a 18:15